پانل پی پال -کانال تهویه مطبوع

مقالات کانال
سه شنبه یکم خرداد ۹۷


کانال هوای پی پال - پانال پیش ساخته پی پال - کانالهای تهویه مطبوع کانالهای انتقال هوا:

کانال ها کانال ها یا پاساژ های مورد استفاده در گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع (سیستم تهویه هوا) برای تهیه و حذف هوا هستند. جریان های مورد نیاز شامل، برای مثال، تهویه هوا، بازگشت هوا و هوا اگزوز هستند.  مجرای معمولا تهویه هوا را به عنوان بخشی از هوا عرضه می کنند. به همین ترتیب، کانال های هوا یک روش برای اطمینان از کیفیت هوا قابل قبول در محیط داخلی و همچنین راحتی حرارتی است.

انواع کانال بر اساس متریال:

منبع: www.alpduct.ir